Podmínky užití

Obecné informace

Užívání služeb 1iq.cz jsou předmětem následujích podmínek:

  1. Používáním služeb stránky 1iq.cz souhlastíte, že jste právně vázáni těmito podmínkami, které nabývají účinosti okamžitě po Vašem prvním použitím služeb 1iq.cz. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami, prosím nepoužívejte těchto služeb.
  2. 1iq.cz může kdykoliv změnit tyto podmínky pouhou změnou tohoto textu online.

Užití stránky 1iq.cz a služby Úložiště obrázků

  1. Službu lze používat pouze k legálním účelům. Náhráním souboru souhlasíte s tím, že všechny Vámi poskytnuté materiály jsou přesné a originální, neporušují práva třetích stran včetně práv duševního vlastnictví a práva na soukromí.
  2. Souhlasíte s tím, že v případě, kdy třetí strana tvrdí, že jste nelegálně nahráli její materiál, přebíráte plnou odpovědnost s tvrzením, že tento Vámi poskytnutý materiál splňuje všechny platné zákony ČR.
  3. Službu nelze používat pro zveřejňování a distribuci pornografického a ilegálního materiálu, vyhružný, urážlivý, obtěžující, hanlivý, nebo rasově či etnicky škodlivý obsah, nebo jakýkoliv obsah vyjadřující nenávist vůči jakékoliv osobě nebo skupině osob z důvodu rasy, náboženství, barvy, vyznání, národnostního původu nebo sexuální orientace, nebo k šíření nevyžádaných reklamních či propagačních materiálů jakéhokoliv druhu.
  4. Službu lze použít pouze pro nahrávání obrázků následujících formátů: jpg, jpeg, png, bmp o maximální velikosti 50 MB.
  5. Provozovatel služby si vyhrazuje právo kdykoli smazat obsah, který byl nahrát automatizovaně a/nebo nadstandardně zatěžuje infrastrukturu serveru a/nebo porušuje výše uvedené podmínky.
  6. Nahráním souborů prostřednictvím této služby souhlasíte s jejich veřejnou dostupností prostřednictvím odkazu, který je po nahrání vygenerován.
  7. Nahrané soubory jsou po nahrání trvale uloženy. Přihlášený uživatel může sebou nahrané soubory prostřednictvím účtu kdykoli trvale smazat.
  8. V případě, že shledáte nahraný obsah jako závadný (porušující výše uvedené podmínky), neprodleně prosím kontaktujte provozovatele služby prostřednictvím emailové adresy abuse@1iq.cz s žádostí o vymazání daného obsahu.

Záruka a omezení odpovědnosti

Služby webu 1iq.cz jsou poskytovány "tak, jak jsou". Provozovatel služby se tímto zříká jakýchkoliv záruk ve vztahu k této stránce, včetně záruky přesných a úplných informací nebo bezpečností poskytnutých dat a nezaručuje, že služba bude fungovat nepřerušeně nebo bez chyb.

Provozovatel není zodpovědný za bezpečnost dat nebo souborů nahraných na tento server. Jakákoli data mohou být vymazány ze serverů bez předchozího upozornění z jakéhokoli důvodu.